Petesejt donáció - Truviva

Petesejt donáció

Magyarországon a petesejt donáció a spermadonációhoz hasonlóan egy jogilag bonyolultan szabályozott folyamat. A petesejt donációt is a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szabályozza.

Kik igényelhetik a petesejt donációt?

Azon párok igényelhetnek donor petesejtet megtermékenyítéshez, akiknél bizonyítottan fennáll a petefészek működési zavara, ami lehet korábbi sugárkezelés, kemoterápia miatt vagy egyéb autoimmun vagy hormonális okokból kifolyólag.

Kik adhatnak petesejtet?

A törvény értelmében azon egyének adományozhatnak petesejtet, akik az orvosi szakvélemény alapján egészséges utódot tudnának nemzeni. Magyarországon a 35. életévét nem betöltött és legalább egy biológiai gyermekkel rendelkező nők adományozhatnak petesejtet.

Rokon donáció folyamán a pár női tagjának közeli vagy oldalági rokona adományozhat a számára petesejtet (például testvér vagy testvérének házastársa) vagy a pár férfi tagjának olyan hozzátartozója, akivel ő maga nem áll vérrokoni kapcsolatban (például a férj testvérének felesége), hogy elkerüljék a vérfertőzést.

lombik donor petesejttel

Anonim donáció útján a donor és recipiens nem ismerik egymást. Az adományozásért nem lehet anyagi ellenszolgáltatást kérni, csakis önkéntesen, az egészségügyi intézmény felé történhet.

A recipiens megteheti, hogy számára ideális fizikai tulajdonságokkal rendelkező donort választ (például hajszín, szemszín).

A donorok kivizsgálása alapos orvosi és pszichológia procedúra. A reprodukciós beavatkozáshoz csak egy donor ivarsejtjeit lehet alkalmazni.

A petéket indukció hatására érlelik meg és műtét útján szívják őket le, egyszerre akár többet is. Egy donortól összesen 4 gyermek születhet, ha az igénylő párok eltérőek.

Ahogy a spermadonációnál már említettük, itt is érvényes, hogy az egészségügyi beavatkozással keletkezett költségeket, amelyeket a társadalombiztosítás nem fedez, az egészségügyi intézménynek utólag meg kell adnia a donornak.

Az adományozásra szánt petesejt fagyasztási tárolása engedélyezett, azonban a friss ciklusban eltávolított petékkel való megtermékenyülésnek jobb esély van a beágyazódásra. Sajnos Magyarországon jelenleg nem engedélyezett az önálló célú petesejtfagyasztás.

================

 

felhsznált forrás: https://donorbaba.hu/index.php/tudas/jogi-hatter/33-petesejt-donacio-magyarorszagon-2 

Scroll to Top